Cerkiew św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej
ZabytkiZwiedzanie

Cerkiew św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej

Cerkiew św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej powstała w XVIII wieku.  W 1846 roku wybudowano nowe prezbiterium, dotychczasowe włączając do powiększonej nawy i przykrywając oba człony wspólnym dachem. Po wysiedleniu Łemków w ramach akcji Wisła, od 1947 roku cerkiew użytkowana jako kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

Architektura

Cerkiew św. Michała Archanioła to cerkiew łemkowska, typu północno-zachodniego, orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej i pierwotnie trójdzielna. Obecnie cerkiew składa się z wydłużonego prezbiterium zamkniętego trójbocznie, nieco szerszego dawnego prezbiterium, jeszcze szerszej nawy i wydłużonego, prostokątnego babińca. Wschodnia część nowego prezbiterium pełni funkcję zakrystii. Wieża ma konstrukcję słupowo-ramową o pochyłych ścianach, zwieńczona jest nadwieszoną pseudoizbicą i gzymsem z namalowanymi zegarami. Wokół wieży znajduje się zachata. .

Wnętrze cerkwii św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej nakryte jest stropami płaskimi z fasetami. Na ścianach można zobaczyć polichromię ornamentalną i figuralną przemalowaną przez Czesława Lenczowskiego i Stanisława Kruczka w latach 1960-1964. Między prezbiterium a nawą stoi ikonostas z XIX wieku, zawierający także starsze ikony. W środkowej części ikonostas został zasłonięty przez współczesny ołtarz, z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Cerkiew św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej Otoczenie

Od drogi asfaltowej wiedzie pod górę do cerkwi kilkudziesięciometrowa dróżka, ręcznie wyłożona kamiennymi płytami przez m.in. Wasyla Garberę i ogrodzona płotem. Na jej początku stoi drewniana brama z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. Obok znajduje się cmentarz.

 

Podobne wpisy

Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu

Łukasz Kurbiel

Zamek w Rabsztynie

Łukasz Kurbiel

Kościół św. Marcina w Porębie Dzierżnej

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej