PrzyrodaZwiedzanie

Kamieniołom w Zabierzowie

Kamieniołom w Zabierzowie to „mały Zakrzówek”. Stare wyrobisko napełnione wodą jest dziś niezwykłą atrakcja na mapie Zabierzowa. Przyciąga spacerowiczów, wędkarzy, a nawet miłośników plażowania i kąpieli. 

Nieczynny kamieniołom wapieni jurajskich, zlokalizowany na południowy-zachód od centrum Zabierzowa. Wyrobisko składa się z 2 części, z których dolną zajmuje rozległy staw.

 

Historia

Hi­storia ka­mie­nio­łomu sięga roku 1922 kiedy prze­zna­czono tam­tejszą działkę na wy­do­bycie ju­raj­skiego wa­pienia do pro­dukcji kredy. Złoże eks­plo­ato­wano przez 70 lat kiedy to w 1992 roku za­koń­czono dzia­łal­ność by dwa 2 póź­niej przy­sto­sować ka­mie­niołom do zwie­dzania. Dziś jego część zalana jest wodą tworząc staw.

Geologia

Przez kamieniołom biegnie ścieżka dydaktyczna, a w pobliżu przebiega szlak rowerowy i niebieski szlak turystyczny z Zabierzowa do Mnikowa. Odsłaniające się tu skały jurajskie i kredowe dokumentują wiele procesów geologicznych. Znajduje się tu odsłonięcie rzadkiej odmiany wapieni skalistych oraz jedne z najlepszych profili kredy, a także unikalne stanowiska kopalnych paleogeńskich form krasowych.

W kamieniołomie odsłania się odmiana wapieni skalistych masywnych, obfitujących w różnorodne struktury pochodzenia mikrobialnego (stromatolity, trombolity, onkoidy) oraz zawierające liczną faunę: ramienionogi, serpule, amonity, kraby, gąbki i niewidoczne okiem nieuzbrojonym otwornice. W skale widoczne są liczne wydłużone kawerny o rozmiarach dochodzących do kilku centymetrów, charakteryzujące się płaskim spągiem i zwykle nierównym, poszarpanym stropem. Ta odmiana wapieni skalistych powstała w bardzo płytkim morzu.

Infrastruktura turystyczna

W 2019 r. zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem  Kamieniołomu w Zabierzowie. Na jego terenie powstała m.in. nowa droga, drewniana promenada, ławki, oświetlenie i monitoring

Podobne wpisy

Park Lotników Polskich w Krakowie

Łukasz Kurbiel

Oświęcim

Łukasz Kurbiel

Babia Góra – między Kępą a Gówniakiem

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej