O Małopolsce

Ludność

Województwo Małopolskie liczy około 3,4 mln mieszkańców i jest jednym z najbardziej zaludnionych województw w Polsce. Pod względem liczby ludności ustępują mu tylko województwa: Mazowieckie, Śląskie i Wielkopolski.

Biorąc już jednak pod uwagę wielkość Małopolski, jest ona drugim najgęściej zaludnionym województwem po Śląsku. Należy przy tym zwrócić uwagę na dysproporcje w gęstości zaludnienia. Południe województwa położone w obszarze górzystym i zalesionym jest zdecydowanie mniej zaludniona niż północ położona na obszarze żyznej kotliny, z najdłuższym okresem wegetacyjnym w Polsce znakomitym do uprawy.

Dlatego też większość mieszkańców Małopolski mieszka na północy, a w szczególności na północnym – zachodzie na obszarze coraz częściej nazywanym konurbacją śląsko – krakowską, czyli silnie zurbanizowanym obszarem między Krakowem, a Katowicami.

Gęstość zaludnienia w Małopolsce
Gęstość zaludnienia w Małopolsce

Zmiany Demograficzne

Ciekawie kształtuje się kwestia salda migracji, a więc przepływu ludności związanych ze zmianą miejsca zamieszkania.

Po pierwsze Małopolska, jako region ogólnie atrakcyjny pod względem zarówno rozwoju gospodarczego, jak i innych czynników (w tym tych dotyczących jakości życia i atrakcyjności turystycznej) jest województwem o dodatnim saldzie migracji.

Poza tym obserwuje się tendencję znaną na całym świecie związaną z przeprowadzaniu się ludzi do wielkich miast, lub w ich najbliższe sąsiedztwo, a także wyprowadzaniu się mieszkańców z centrów miast na obrzeża (suburbanizacja). 

W Małopolsce proces ten rozwija się w Krakowie i sąsiadujących z nim powiatach. Samo miasto ma zbalansowaną liczbę ludności, która stabilnie i nieznacznie wzrasta od lat. Natomiast można zauważyć znaczący wzrost liczby napływających mieszkańców do powiatów pod Krakowem, do powiatów: krakowskiego, wielickiego i myślenickiego. 

Saldo Migracji w Małopolsce
Saldo Migracji w Małopolsce

Miasta

W Województwie Małopolskim jest 61 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów. Zdecydowanie największym miastem województwa, jego administracyjną, historyczną, gospodarczą i kulturalna stolicą jest Kraków, który licząc ponad 766 tysięcy mieszkańców jest równocześnie drugim największym miastem Polski. Poza Krakowem miastami o największym znaczeniu w województwie są Nowy Sącz i Tarnów. To te 3 miasta są wydzielone w podziale administracyjnym i mają status powiatu.

Poza nimi do największych miast w Małopolsce zaliczyć należy: Oświęcim, Chrzanów i Olkusz. Wszystkie te miasta znajdują się na zachodzi województwa. fakt ten ma odbicie gęstości zaludnienia, która największa w Małopolsce jest właśnie na północnym – zachodzie (pomijając miasta na prawach powiatu).

Biorąc pod uwagę wielkość małopolskich miast można odkryć kilka ciekawostek. Wprawdzie największym powierzchniowo miastem województwa jest oczywiście Kraków, jednak kolejne miejsce zajmuje Szczawnica, która liczy niewiele ponad 6 tysięcy mieszkańców. Wynika to z górskiego położenia i włączenia w granice miasta obszarów górskich. Kolejne miejsce pod względem powierzchni zajmuje z podobnych powodów Zakopane, a dopiero na 4 miejscu znajduje się Tarnów.

Analizując gęstość zaludnienia również można znaleźć kilka ciekawostek. Po Krakowie, miastem o największej gęstości osadnictwa jest… Andrychów, a po nim Wadowice. Te wprawdzie niewielkie ale silnie zurbanizowane miasta wyprzedzają pod tym względem Tarnów i Nowy Sącz.

Podobne wpisy

Podział terytorialny województwa Małopolskiego

Łukasz Kurbiel

Bogactwo przyrody

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej