Rynek Główny w Krakowie
ZabytkiZwiedzanie

Rynek Główny w Krakowie

Rynek Główny w Krakowie jest położony w centrum miasta i stanowi jego najważniejszą przestrzeń publiczną. Jest to miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym, kulturowym i społecznym. Historia Rynku sięga XIII wieku a obecnie jest największym (4 ha powierzchni) placem Krakowa oraz jednym z największych rynków w Europie. Rynek Główny ma kształt kwadratu o boku wynoszącym około 200 m.

Rynek Główny w Krakowie otaczają kilkusetletnie kamienice i pałace.  Mieszczą się w nich m.in.: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Międzynarodowe Centrum Kultury, renomowane sklepy oraz znane restauracje.

Rynek Główny to największy z placów Krakowa, a zarazem największy rynek w średniowiecznej Europie. Kraków lokowano na prawie magdeburskim 5 czerwca 1257, a dokonał tego książę krakowski Bolesław Wstydliwy. Rynek został wytyczony przez ówczesnych wójtów Gedko Stilvoyta, Jakuba z Nysy i Dytmara z Wrocławia w oparciu o regularną siatkę mierniczą jako kwadratowy plac o boku nieznacznie przekraczającym 200 metrów, z deformacjami wynikającymi z konieczności dostosowania do pozostałości osadnictwa (kościół Mariacki i kościół św. Wojciecha). Powstał z myślą, aby miejscowi oraz podążający szlakami handlowymi kupcy mieli dość miejsca, by móc sprzedawać tu swe towary.  

Rynek Główny w Krakowie był tez miejscem ważnych dla Polski wydarzeń. W epoce renesansu i wczesnego baroku na Rynku Głównym odprawiane były uroczyste ingresy monarsze, hołdy składane królom, triumfy i parady. Był miejscem wielu okazałych uroczystości i wydarzeń historycznych I Rzeczypospolitej. Tu 10 kwietnia 1525 książę Prus Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi I. Odbyła się tutaj także przysięga wojskowa na wierność konstytucji 3 maja (1791). 24 marca 1794 Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę Narodowi, rozpoczynając powstanie. Rynek Główny pamięta także wjazd księcia J. Poniatowskiego i zajęcie odwachu przez wojska polskie 1809 r., bale w Sukiennicach na cześć Napoleona.

Rynek Główny w KrakowieRynek Główny w KrakowieRynek Główny w KrakowieRynek Główny w KrakowieRynek Główny w KrakowieRynek Główny w Krakowie

Podobne wpisy

Dolina Kluczwody

Łukasz Kurbiel

Jaworzyna Krynicka

Łukasz Kurbiel

Park Jordana w Krakowie

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej