Dolina Eliaszówki
PrzyrodaZwiedzanie

Dolina Eliaszówki

Dolina Eliaszówki należy do parku krajobrazowego „Dolinki Krakowskie„. Położona jest obok słynnego klasztoru w Czernej. Jej atrakcją oprócz pięknej przyrody są pozostałości tzw. Diabelskiego Mostu. W dolinie znajduje się też rezerwat przyrody.

Nazwa

Nazwa doliny pochodzi od imienia biblijnego proroka Eliasza, patrona klasztoru w Czernej znajdującego się na zboczach doliny.

Geografia

Dolina Eliaszówki ma powierzchnię około 110 hektarów. Dolina ma strome zbocza i jest zbudowana z szarych wapieni dolnego karbonu. Jest całkowicie zalesiona. Występują w niej ciekawe ostańce skalne i groty (grota św. Hieronima, św. Hilarona i św. Onufrego). Dnem płynie potok Eliaszówka. W dolinie spotkamy kilka źródeł: źródło proroka Eliasza, źródło proroka Elizeusza i źródło św. Józefa.

 

Atrakcje

Najważniejszym zabytkiem doliny Eliaszówki są ruiny Mostu, łączącego kiedyś klasztor w Czernej z miejscowością Siedlec, dawne uposażenie klasztoru. Most wybudowano został w latach 16711691. Ta budowla z kamienia przypomina rzymskie akwedukty. Za mostem znajdowała się Brama Siedlecka, kapliczka, w której odprawiano nabożeństwa, budynek z pokojami mieszkalnymi i pralnia. Od 1889 roku most przestał być używany. Powyżej mostu znajduje się Grota Hieronima.

Dawniej na terenie doliny istniało kilkanaście pustelni, obecnie istnieje jeszcze odnowiona pustelnia św. Agnieszki i kilka ruin innych pustelni.

Dolina Eliaszówki
Brama Siedlecka, fot. Jolanta Piotrowska
Dolina Eliaszówki
Ruiny pustelni – Fot. Jolanta Piotrowska

Rezerwat przyrody

Utworzony został w 1989 roku. Obejmuje dolną, wapienną część Doliny Eliaszówki porośniętą grądembuczyną karpacką i buczyną ciepłolubną, a na dnie łęgiem olszowo-jesionowym. Rezerwat otacza z wszystkich niemal stron zespół klasztoru. W runie leśnym wiosną zakwita żywiec gruczołowatyzłoć żółtazawilec gajowymarzanka wonnaszczyr trwałylepiężnik biały. Występują także nerecznica samczaprzetacznik górskipaprotnik kolczystytojad mołdawskigajowiec żółtyparzydło leśneżywiec dziewięciolistnypierwiosnek wyniosły i inne.

Rezerwat wchodzi w skład dwóch obszarów Natura 2000: Dolinki Jurajskie i Czerna.

Dolina Eliaszówki
Eliaszówka – Fot. Jolanta Piotrowska

Dolina Eliaszówki – Szlaki

szlak turystyczny żółty Szlak Dolinek Jurajskich. Z Krzeszowic, Dolinę EliaszówkiDolinę Racławki, Dolinę BędkowskąDolinę KobylańskąDolinę Bolechowicką, do Ojcowskiego Parku Narodowego.

szlak rowerowy czerwony Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Z Krzeszowic przez Czerną i Dolinę Eliaszówki do Paczółtowic.

szlak rowerowy niebieski Z Krzeszowic przez Bartlową Górę, obok Diabelskiego Mostu przez Siedlec do Krzeszowic.

Ciekawostki

– U wylotu doliny znajduje się duży kamieniołom wapienia Czatkowice.

Podobne wpisy

Wysokie Skałki

Łukasz Kurbiel

Dolina Kobylańska

Łukasz Kurbiel

Biecz

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej