Dolina Bolechowicka
PrzyrodaZwiedzanie

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka to chyba najbardziej znany i popularny zakątek parku krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wszystko za sprawą Bramy Bolechowickiej, słynnej wśród wspinaczy formacji skalnej. Miejsce jest mekką małopolskich wspinaczy skałkowych oraz celem krótkich wycieczek krakowian. 

Geografia

Dolina Bolechowicka leży znajduje się między Karniowicami a Bolechowicami, około 15 km od Krakowa. Wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wejście do dolinki stanowi Brama Bolechowicka zbudowana z wapiennych skał o wysokości około 30 metrów. Skały tworzące tę bramę to Filar Abazego po wschodniej stronie, oraz Filar Pokutników po zachodniej stronie. Za nim znajduje się Zamarła. Wszystkie skały udostępnione są do wspinaczki skalnej. Trenowali na nich najwybitniejsi polscy alpiniści i himalaiści. Tuż przed bramą, oraz zaraz za nią znajdują się na łagodnych zboczach niewielkie łąki, na których odpoczywają turyści.

 

Dalej dolina zwęża się tworząc zalesiony parów. Dnem doliny płynie niewielki potok Bolechówka, a w skałach przed Bramą Bolechowicką znajduje się duże krasowe źródło będące pomnikiem przyrody.

Dolina Bolechowicka to jedna z najkrótszych podkrakowskich dolinek, ma tylko długość około 1,5 kilometrów. Jest ona jednak bardzo atrakcyjna widokowo. Kilkaset metrów od Bramy Bolechowickiej idąc w głąb doliny, znajduje się dwustopniowy wodospad – rzadkość na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Dolina Bolechowicka
Dolina Bolechowicka

Roślinność

Zbocza doliny w dolnej części pokrywają lasy grądowe, wyżej dominuje bór mieszany z przewagą sosny zwyczajnej i dębu bezszypułkowego. Na wylesionych, stromych zboczach znajdują się murawy kserotermiczne.

Dolina Bolechowicka objęta jest ochroną rezerwatową – w południowej części doliny (od Bramy Bolechowickiej zaczynając) znajduje się rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki. Od 2001 rezerwat włączony został do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako ostoja siedliskowa „Dolinki Jurajskie”.

 

Bolechówka
Bolechówka

Geologia

Wapienie budujące dolinę pochodzą z okresu jury. Są to głównie skaliste rafopodobne wapienie z domieszkami wapieni okruchowych. Powstały w płytkim morzu, jakie w późnej jurze znajdowało się na tych terenach. Ich budowa geologiczna wskazuje, że znajdują się one w rozległej, związanej z trzeciorzędowymi ruchami tektonicznymi strefie przyuskokowej oddzielającej Płytę Ojcowską od Rowu Krzeszowickiego.

Dolina Bolechowicka
Wspinaczka

Szlaki 

szlak turystyczny czarny Z Bolechowic do wylotu Wąwozu Bolechowickiego.

szlak turystyczny żółty Z Ojcowskiego Parku Narodowego przez Dolinę KluczwodyWierzchowieZelków, Dolinę Bolechowicką, Dolinę KobylańskąDolinę BędkowskąDolinę Szklarki do Paczółtowic.

 Źródła:

– http://www.zabierzow.org.pl/spacer/2777.html

– http://www.krakowskieokolice.pl/2010/10/dolina-bolechowicka/

Podobne wpisy

Tatrzański plener fotograficzny

Łukasz Kurbiel

Nowica

Łukasz Kurbiel

Wolbrom

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej