Dolina Kobylańska
PrzyrodaZwiedzanie

Dolina Kobylańska

Dolina Kobylańska położona jest w sercu parku krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. Obok Bramy Bolechowickiej to najbardziej spektakularna dolina i raj dla wspinaczy. Pozostali mogą tu spacerować i odpoczywać nad potokiem Kobylanką.

Dolina Kobylańska zwana jest też Doliną KarniowskąPoło­żona jest ona pomię­dzy dwoma wsiami Koby­la­nami z któ­rych to naj­le­piej zacząć wędrówkę, a Kar­nio­wi­cami.

Geografia

Dolinka ma długość około 4 kilometrów. Wylot doliny zamknięty jest bramą skalną, za którą ciągnie się niezalesiony, kręty i skalisty wąwóz zwany Nagajami. Na obu jego zboczach występują wapienne skały. Są bardzo strome i większość z nich udostępniona jest do wspinaczki. Tworzą poszarpane granie, pojedyncze bloki lub mury skalne. Po zachodniej stronie wąwozu, w jego dolnej części, znajdują się: Sikornik Turnia Marcinkiewicza, Szara Płyta, Turnia z Krokiem, Zjazdowa Turnia, Turnia Długosza, Bodzio, Cycówka, Czarna Ścianka. Po wschodniej stronie doliny możemy oglądać skały takie jak: Mnich, Żabi Koń, Dzwon, Dwoista, Okręt, Płetwa, czy Krucha Turnia. W Zjazdowej Turni znajduje się jaskinia, zwana przez wspinaczy Garażem,

Najbardziej znaną skałą w dolinie jest Żabi Koń zwieńczony krzyżem. W dolnej części doliny znajduje się płaski trawiasty teren wykorzystywany przez turystów jako miejsce do odpoczynku.

Górna część doliny porośnięta jest lasem mieszanym. W nim również znajdują się wysokie skały wapienne. Potok wypływa z Kobylańskiego Źródła uznanego za pomnik przyrody.

Dolina KobylańskaKapliczka

W ścianach wschodniego zbocza wąwozu wykute są schody prowadzące do znajdującej się w grocie skalnej kapliczki Matki Boskiej. Wmurowana po lewej stronie tablica głosi: „Rok pamiętny objawienia Matki Boskiej 1914. Tu jest moja wola stwierdzają wierni”. Spod kapliczki ładny widok na dolinę.

Przyroda

Na wapiennych skałach występują tu bogate zbiorowiska muraw kserotermicznych i naskalnych. Na piargach występuje rzadki gatunek paproci zachyłka Roberta. W płaskich rozszerzeniach doliny roślinność pastwiskowa i krzaczaste zarośla. Nad potokami znaleźć można zbiorowiska ziołorośli i szuwaru mannowego. Wiosną przed rozwojem liści przez drzewa bujnie zakwitają tu m.in. śledziennica skrętolistna, zawilec gajowy i żółty, kokorycz pełna, fiołki i pierwiosnki. Na różnorodność zbiorowisk leśnych składają się: lasy grądowe, brzozowe młodniki i lasy sosnowo-dębowe.

Dolina Kobylańska

Wspinaczka

Dolina Koby­lań­ska to mekka wspi­na­czy. Więk­szość ścian jest zaopa­trzona w stałe punkty ase­ku­ra­cyjne. W całej dolince znaj­duje się grubo ponad 100 dróg wspi­nacz­ko­wych. W cza­sie ładnej pogody w dolinie można spotkać tu dzie­siątki wspi­na­czy.

Szlaki

szlak turystyczny żółty Z Kobylan przez Dolinę Kobylańską, BędkowiceDolinę BędkowskąSzklarki i Racławki do Paczółtowic.

szlak rowerowy niebieski Z Kobylan przez Dolinę Kobylańską, KrzemionkęDolinę Bolechowicką do Bolechowic.

Podobne wpisy

Muszyna

Łukasz Kurbiel

Kopieniec Wielki

Łukasz Kurbiel

Hańczowa

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej