Skałki Twardowskiego
PrzyrodaZwiedzanie

Skałki Twardowskiego

Uroczysko Skałki Twardowskiego położone jest zaledwie 3 km od centrum Krakowa a powierzchnia 34 hektarów sprawia, że Skałki Twardowskiego są unikatową w skali kraju ostoją przyrody w miescie. 

Skałki Twardowskiego położone są w północnej części wzgórza zrębowego Krzemionek Zakrzowskich w sąsiedztwie zalewu na Zakrzówku. Leżą na terenie zapadliska przedkarpackiego, utworzonego w trzeciorzędzie u stóp formujących się wówczas Karpat fliszowych. Teren leży na wschodnim skraju Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Budowa

Obszar znajduje się na wysokości od około 150 do 200 metrów n.p.m. Skałki Twardowskiego to północna część zrębu, zbudowanego z wapieni jurajskich, obciętego wyraźnymi uskokami. Obniżenia między zrębami tworzą rowy tektoniczne wypełnione osadami morza trzeciorzędowego. Ponadto widoczne są liczne formy krasowe, głównie w postaci lejów o głębokości od 1 do 2 metrów. Na skałach wapiennych da się zauważyć żłobki i żebra krasowe. W obrębie Skałek Twardowskiego znajdują się jaskinie, w tym: Jaskinia Twardowskiego i Jaskinia Jasna.

Flora i fauna

Na skałkach przeważa roślinność synantropijna, czyli nienaturalna – chwasty, rośliny ruderalne, takie jak łopian, bylica czy komosa. Można również spotkać pozostałości roślinności ciepłolubnej, na przykład macierzankę, przetacznik oraz rojnik. Na lewym brzegu Wisły widoczne są półnaturalne zbiorowiska wiklinowe. Wierzchowiznę Skałek Twardowskiego porasta zieleń parkowa wprowadzona tu przez człowieka. Jeśli chodzi o płytkie wyrobiska pozbawione gleby, to zasiedlane są przez gatunki pionierskie, jak brzoza i czarny bez. Na Skałkach Twardowskiego bytuje ponad 100 chronionych gatunków roślin i zwierząt, np. nietoperze, traszki i motyle modraszki.

Wspinaczka 

Skałki Twardowskiego są intensywnie wykorzystywane przez wspinaczy. Na ich terenie znajduje się duża liczba dróg wspinaczkowych, wyposażonych w stałą asekurację. Ze względu na dogodny dojazd, popularność tego miejsca wśród wspinaczy doprowadziła do specyficznej formy erozji – wyślizgania powierzchni skały wzdłuż istniejących dróg wspinaczkowych.

Ciekawostki

– Jak głosi legenda, wśród okolicznych urwisk mistrz Twardowski prowadził szkołę magii i czarnoksięstwa. Pewnego dnia, w wyniku eksplozji laboratorium, powstały skałki, które otrzymały jego imię.

– Obok Skałek Twardowskiego znajduje się zalew na Zakrzówku.

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - Fot. Bartosz TwarowskiAlejki parkowe - Fot. Bartosz TwarowskiWidok na centrum Krakowa - Fot. Bartosz TwarowskiTablica informacyjna - Fot. Bartosz TwarowskiW drodze na Zakrzówek - Fot. Bartosz TwarowskiWidok na Wisłę - Fot. Bartosz Twarowski

Podobne wpisy

Świąteczny Kraków

Łukasz Kurbiel

Zamek w Nowym Wiśniczu

Łukasz Kurbiel

O zachodzie słońca na Wieży Mariackiej…

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej