Łąki Nowohuckie
PrzyrodaZwiedzanie

Łąki Nowohuckie

Łąki Nowohuckie to pierwszy w Krakowie użytek ekologiczny objęty ochroną prawną. Łąki znajdują się w pradolinie Wisły, w sąsiedztwie centrum Nowej Huty. Stanowią jedne z najbogatszych miejsc pod względem przyrodniczym w Krakowie.

Są ogólnodostępnym i atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Aktywny wypoczynek można realizować tu poprzez turystykę pieszą, rowerową, a zimą narciarską. Po łąkach wiedzie ścieżka dydaktyczna i 2 pomosty do obserwacji ptaków.

Łąki Nowohuckie powstały w miejscu istniejącego w średniowieczu starorzecza Wisły. Stanowią fragment łąk nadwiślańskich w Krakowie. W latach 50  na obszarze zajmowanym obecnie przez Łąki Nowohuckie planowano utworzenie ogromnego zalewu rekreacyjnego, mającego stanowić integralną część dzisiejszej tzw. Starej Nowej Huty.

Łąki Nowohuckie
Pomost do obserwacji ptaków – Fot. Bartosz Twarowski

Przyroda

Występuje tu przeszło 20 zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych: szuwary wysokich turzyc, część szuwarów trzcinowych oraz liczne i bogate zespoły półnaturalne. Stwierdzono tu ponad 370 gatunków roślin kwiatowych, w tym: rzadkie chronione storczyki krwiste, goździki kropkowane i kozłki lekarskie. Łąki Nowohuckie są bogate pod względem awifauny – zanotowano tu 37 lęgowych gatunków ptaków, również zagrożonych w skali Europy: derkacz, dzierzba gąsiorek i bączek. Wraz z migrującymi ptakami na Łąkach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono 78 gatunków ptaków. Bogactwo gatunków dotyczy również owadów. Występują tu licznie dwa rzadkie gatunki motyli dziennych – modraszek telejus i modraszek nausitous. Należy wymienić też 2rzadkie gatunki motyli występujące na Łąkach – czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek.

W planach jest stworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Starorzecza Wisły w Nowej Hucie” przylegającego bezpośrednio do Łąk Nowohuckich, który ma obejmować między innymi dzisiejszy teren Lasku Łęgowskiego.

Utrzymanie

W związku z koniecznością utrzymywania większości zbiorowisk roślinnych, na terenie Łąk Nowohuckich corocznie wykonywane są koszenia łak.

 

Źródła:

– http://www.zoo-krakow.pl/doc.php?group=32

Podobne wpisy

Kaplica „na wodzie” św. Józefa Robotnika w Ojcowie

Łukasz Kurbiel

Rezerwat Przyrody „Bór na Czerwonem”

Łukasz Kurbiel

Zamek Tenczyn w Rudnie

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej