ZabytkiZwiedzanie

Kościół św. Trójcy w Tarnowie

Kościół pw. Św. Trójcy w Tarnowie zwany też kościołem na Terlikówce to drewniana budowla, która powstała w XVI wieku, wówczas we wsi Terlików. Dziś to już część Tarnowa. W ołtarzu kościoła znajduje się obraz Trójcy Świętej namalowany ok. roku 1600. 

Historia

Kościół wzniesiono w latach 1595 – 1597 w ówczesnej podtarnowskiej wsi Terlików z inicjatywy księdza Łukasza Godzinki, seniora wikariuszy kolegiaty tarnowskiej. Konsekracji kościoła dokonał w 1597 roku biskup krakowski kardynał Jerzy Radziwiłł.

Kościół został gruntownie odnowiony w latach 1857 – 1858, staraniem proboszcza parafii katedralnej ks. Michała Króla, przy pomocy finansowej księcia Władysława Sanguszki. W grudniu 1995 roku ustanowiono przy kościele odrębną parafię, wydzielając ją z parafii katedralnej.

Architektura

Późnogotycki, drewniany, orientowany kościół konstrukcji zrębowej z niewysoką barokową wieżą z ośmioboczną latarnią nakrytą baniastym hełmem. Kościół jest jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy znajduje się zakrystia a od południa nowy przedsionek. Od zachodu jest wieża konstrukcji słupowej, z kruchtą w przyziemiu, nakryta hełmem baniastym z ośmioboczną latarnią. Wnętrze nakryte jest stropami płaskimi. Chór muzyczny wsparty jest na słupach z początku XIX wieku. W późnorenesansowym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający Trójcę Świętą w typie ikonograficznym zwanym Tronem Łaski, malowany na desce ok. 1600 roku.

Ciekawostki

W depozycie w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie znajdują się skrzydła późnogotyckiego tryptyku z 1. połowy XVI wieku, ze scenami z życia Chrystusa.

 

Podobne wpisy

Magura Małastowska

Łukasz Kurbiel

Dolina ku Dziurze

Łukasz Kurbiel

Olkusz

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej