Rezerwat przyrody Ostra Góra
PrzyrodaZwiedzanie

Rezerwat przyrody Ostra Góra

Rezerwat przyrody Ostra Góra – rezerwat przyrody położony w gminie Trzebinia w zachodniej części województwa małopolskiego, na południe od drogi łączącej wsie Myślachowice i Psary, na obszarze Nadleśnictwa Chrzanów.

Rezerwat, ustanowiony w roku 1959 w celu ochrony buczyny karpackiej, znajduje się na triasowym, zalesionym wzgórzu Ostra Góra o wysokości 438 m n.p.m. charakteryzującym się ostrą granią (stąd nazwa), a obejmuje powierzchnię 7,22 ha. Przebiegająca równoleżnikowo grań rozdziela obszar występowania dolomitów na południu od gleb wapiennych po stronie północnej. Jest to także obszar występowania zlepieńca myślachowickiego. Do końca XIX wieku pozyskiwano z tego obszaru kamień.

Na terenie naszego rezerwatu występuje piętnaście gatunków roślin chronionych. Ze zwierząt nietrudno zaobserwować dziki, jelenie, sarny, zające, lisy, kuropatwy, bażanty różne gatunki jaszczurek, węże i ponad trzydzieści gatunków ptaków. Miejsce to posiada również swoją tajemniczą historię. Na terenie rezerwatu znajdują się bardzo tajemnicze ruiny. Noszą one zwyczajową nazwę „Owczarnia” i nie zostały nigdy przebadane archeologicznie.

Ekosystem występujący na obszar rezerwatu powstawał w wyniku wielokrotnej regeneracji po zaniechaniach różnych form działalności człowieka (wyręby, wywóz ściółki, wypas owiec i innych zwierząt).

Podobne wpisy

Bima Starej Synagogi w Tarnowie

Łukasz Kurbiel

Piekielnik na Podhalu

Łukasz Kurbiel

Bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu

Łukasz Kurbiel

Ta strona korzysta z plików cookie. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej